Dostosuj do siebie swoje miejsce pracy
Dane są orientacyjne i zależą od indywidualnych cech użytkownika.

Wzrost:

1
Wysokość biurka:

2
Wysokość siedziska:

3
Głębokość siedziska:
X
Ergonomiczny kalkulator
Metro
ul. Turystyczna 18
16-300 Augustów
(+48) 87 644 6444

NEW OFFICE SOLUTION

NEW OFFICE SOLUTION

Dzisiejsze biura muszą sprostać coraz większym wymaganiom stawianym ich użytkownikom. Wieloletnie doświadczenia, nasze i całej prężnie rozwijającej się branży doprowadziły do przekonania, że bezkrytyczne powielanie pewnych wzorców, nawet tych, które są obecnie najbardziej na czasie, rzadko wpływa pozytywnie na sprawność koncepcyjną i operacyjną personelu. Jednym z najważniejszych aspektów działania każdego przedsięwzięcia businessowego jest jego przewaga konkurencyjna, a ta bierze się wprost od ludzi, którzy tworzą firmę i mając różne potrzeby ze względu na zadania, do których są dedykowani.

Nie oznacza to jednak, że przy kreowaniu przestrzeni biurowych należy odrzucić jakiekolwiek zasady czy wzorce – wręcz przeciwnie! Pomimo indywidualnych potrzeb każdego zespołu pracowników, można wyróżnić kilka wspólnych cech, które mogą występować jednocześnie lub każda z nich osobno. Cechy te stanowią wspólny mianownik potrzeb i dały możliwość stworzenia metodyki pracy nad projektem

NEW OFFICE SOLUTION – koncepcja programu

Na podstawie naszej wieloletniej praktyki, wyników badań środowiska naukowo-badawczego z zakresu ergonomii pracy oraz samej branży producentów wyposażenia biur, opracowaliśmy autorski program, którego zadaniem jest wypracowanie najefektywniejszego sposobu rozwiązania problemów, które stawia przed naszymi klientami rzeczywistość.

Wynikiem stosowania założeń programu NEW OFFICE SOLUTION przy projektowaniu zagospodarowania powierzchni, jest zbudowanie koncepcji wnętrza w ten sposób, żeby odzwierciedlała model aktywności użytkowników. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby oderwać się od przekonania, że biuro jest miejscem, w którym mamy swoje stałe miejsce pracy, niezależnie od tego jakie zadania przed nami stoją. Nowe podejście zakłada możliwość swobodnego wyboru pomieszczenia lub strefy, która jest dostosowana do rodzaju pracy jaką mamy wykonać w danym czasie.

Przykład: W ciągu dnia pracy wykonujemy różnego rodzaju zadania, które wymagają, np. odosobnienia, koncentracji osobistej lub w grupie, spotkania zespołów zadaniowych, czy przyjęcia gości. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na różnorodne strefy zadaniowe, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podstawowy podział stref zadaniowych:

Kiedy już znamy wszystkie kluczowe funkcje, które musi spełniać twoje nowe biuro, wyposażamy je w meble, które to stanowią narzędzia w realizacji celu głównego. W tym celu wykorzystujemy wysoce ergonomiczne, mobilne, elastyczne w zastosowaniu i estetyczne meble wzbogacone o wersje z różnymi materiałami, teksturami, kolorami oraz akcesoriami uzyskamy olbrzymią paletę możliwości.

PL
MetroMeble