Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na roboty budowlane hali produkcyjnej.

 

Inwestycja realizowana w ramach:

 

  • Działania: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
  • Program Operacyjny: PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
  • Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy
  • Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na działalność firmy METRO poprzez realizację inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach